Vì sao chọn Daichino?

Nền tảng của tôn chỉ công ty Daichino bao gồm 2 niềm tin cơ bản:

Tôn trọng con người

Mỗi con người sinh ra là một cá thể tự do, độc đáo, với khả năng tư duy, lập luận và sáng tạo và khả năng mơ ước. “Tôn trọng con người” đòi hỏi DAICHINO CO.,LTD khuyến khích và phát triển những đặc tính này trong công ty bằng việc tôn trọng những khác biệt cá nhân và tin tưởng lẫn nhau như những người cộng sự bình đẳng

Lòng tin

Mối quan hệ giữa người với người dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Lòng tin đó được tạo lập bởi sự nhận thức tôn trọng cá nhân, giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhận sự giúp đỡ lúc khó khăn, chia sẻ kiến ​​thức, đóng góp chân thành để hoàn thành trách nhiệm.

Đối tác công ty

Danh sách các đối tác mà chúng tôi đã liên kết

BERLIN CHLBĐ

US CHEM

OMEGA USA

Daichino hiện đang hoạt động tại 3 quốc gia

  • Thái Lan
  • Campuchia
  • Việt Nam

DAICHINO CO.,LTD

Make Appointment or call 0943.61.91.41

Liên hệ với chúng tôi

Đại diện công ty Daichino

Best specialists in one place
Mr : Tấn Đạt
Chief Executive Officer
Mr Hữu Phước
Marketing manager
Mr Quốc Đại
Market Development staff

HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP 4.0

Tại Việt Nam, qua những năm đổi mới mạnh mẽ , ngành Nông nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng, giá trị sản phẩm gia tăng nhiều lần, sản lượng nông sản hàng hóa ngày càng đa dạng, thu nhập và đời sống người nông dân được cải thiện. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp hàng hóa chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Việt Nam. Thực tế, quy mô sản xuất nhiều ngành hàng còn manh mún, chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản chưa cao. Mặt khác, khu vực nông thôn Việt Nam chiếm khoảng 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động với hàng triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững vì vậy ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong sản xuất nông nghiệp đã trở thành xu hướng và được Chính phủ quan tâm, chú trọng phát triển. Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Nông nghiệp trong nước đứng trước yêu cầu đổi mới từ bỏ phương thức sản xuất cũ, lạc hậu. Thay vào đó là việc ứng dụng kịp thời có chọn lọc các kỹ thuật tiên tiến của thời kỳ cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. Điều này sẽ góp phần tăng hiệu quả của chuỗi sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên, cần chọn lọc các công nghệ sao cho thiết thực và hiệu quả. Đây là yếu tố quyết định sự thành công của sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đặc biệt trong thời kỳ 4.0 là đầu ra của sản phẩm.

Công ty TNHH SX & TM DAICHINO Việt Nam
Daichino Co., Ltd
Daichino

Daichino