Côn trùng

(Tên khoa học: Nilaparvata lugens Stal)

Thuộc Họ: Delphacidae

Bộ: HomopteraRầy non và trưởng thành dùng miệng chích vào cây lúa để hút nhựa, làm cho cây vàng, úa, còi cọc, chết khô (gọi là hiện tượng cháy rầy), lúc đầu là từng đám, sau cháy cả vạt, có thể lan rộng ra cả ruộng và cả cánh đồng nếu không phòng trừ kịp thời

 RẦY NÂU

- Rầy nâu, rầy lưng trắng là loại côn trùng chích hút, gây hại nguy hiểm cho cây lúa.

- Rầy non và trưởng thành dùng miệng chích vào cây lúa để hút nhựa, làm cho cây vàng, úa, còi cọc, chết khô (gọi là hiện tượng cháy rầy), lúc đầu là từng đám, sau cháy cả vạt, có thể lan rộng ra cả ruộng và cả cánh đồng nếu không phòng trừ kịp thời.

- Trong vụ Xuân, rầy thường gây hại nặng trên các chân ruộng thấp trũng, vàn thấp, giai đoạn lúa làm đòng đến trỗ, chín; nhất là những ruộng lúa xanh tốt, thừa đạm, trên các giống nhiễm

3. Biện pháp phòng trừ:

- Khi mật độ rầy khoảng 60 con/khóm, tương đương 3.000 con/m2 trở lên thì sử dụng thuốc đặc hiệu để phun trừ. Nếu mật độ cao trên 1 vạn con/m2 cần phun 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày.

- Đối với những ruộng lúa lá đã chuyển vàng trước khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ lúa thành các băng rộng từ 0,8-1m. Phun thuốc vào phần thân, gốc cây lúa và giữ mực nước ruộng 2-3cm. Nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Lúa đang trỗ bông, chỉ phun thuốc vào chiều mát để không ảnh hưởng đến phơi màu của lúa, khi sử dụng thuốc phải đảm bảo thời gian cách ly.

Daichino

Daichino