Tầm nhìn sứ mệnh

  1. Tầm nhìn

Chúng tôi tại DAICHINO CO.,LTD  với mong muốn trở thành nhân tố tiên phong cho sự cải cách và phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, tạo được hiệu ứng cộng đồng lan tỏa, thúc đẩy các doanh nghiệp, nông dân và toàn xã hội cùng hướng đến một nền nông nghiệp xanh, bền vững vì sức khỏe của người dân Việt và cho tương lai thế hệ mai sau.

2. Sứ mệnh

Cùng Tạo Ra Tương Lai Bền Vững với triết lý kinh doanh: Tâm huyết với nông nghiệp tạo những giá trị mới bằng những tư duy mới nhằm Thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững ở Việt Nam , cung cấp sản phẩm  chất lượng cho thị trường trong nước; góp phần phát triển và nâng tầm  Việt Nam  trên thị trường quốc tế

3. Giá trị cốt lõi

  • Đoàn Kết xây dựng nông nghiệp bền vững
  • Sáng tạo, nghĩ đến điều mới và tạo ra những giá trị mới và nhân rộng niềm tin giữa cộng đồng

Xây dựng mội trường làm việc năng động,thân thiện tôn trọng lẫn nhau và là công ty mà xã hội tin tưởng.

Daichino

Daichino